برچسب های نوشته ‘LTE،’

اپراتورها مزایده LTE لهستان را بایکوت کردند

اپراتورها مزایده LTE لهستان را بایکوت کردند

سینا: بیشتر اپراتورهای تلفن همراه شرکت در مزایده فناوری LTE لهستان را بایکوت کردند.... (ادامه)

بر چسب: