برچسب های نوشته ‘پیامک، اسپم، SMS، اپراتورهای تایلند’

اپراتورهای تایلندی پیامک های اسپم را فیلتر می کنند

اپراتورهای تایلندی پیامک های اسپم را فیلتر می کنند

سینا: سه اپراتور بزرگ تلفن همراه تایلند اعلام کردند که از ارسال پیامک های اسپم بر روی شبکه های خود جلوگیری می کنند.... (ادامه)