برچسب های نوشته ‘وایمکس، روسیه، یوتا’

تعداد مشترکان وایمکس یوتا به ۱۰۰ هزار نفر رسید

تعداد مشترکان وایمکس یوتا به 100 هزار نفر رسید

سینا: تعداد مشترکان وایمکس اپراتور روسی یوتا از راه اندازی تجاری آن تاکنون به 100 هزار نفر رسید.... (ادامه)