برچسب های نوشته ‘نوکیا 5230،’

گوشی لمسی ارزان قیمت نوکیا معرفی شد

گوشی لمسی ارزان قیمت نوکیا معرفی شد

سینا: نوکیا گوشی لمسی و ارزان قیمت خود مدل 5230 را به بازار معرفی کرد.... (ادامه)

بر چسب: