برچسب های نوشته ‘شارژر’

کلیدی ترین مواردی که قبل از خرید پاوربانک باید از آنها آگاه باشید (بخش نخست)

کلیدی ترین مواردی که قبل از خرید پاوربانک باید از آنها آگاه باشید (بخش نخست)

سینا: اگر در سفر باشید یا در راه ماموریت یا در خیابان و مترو، تصور این که ضروریترین وسیله همراهتان بیاستفاده شود، بسیار ناراحت کننده است. وقتی که نیاز به برقراری یک تماس فوری داشته باشید یا دریافت یک ایمیل... (ادامه)

بر چسب: