برچسب های نوشته ‘سهام، اروپا، مخابرات’

روند خرید و فروش سهام اپراتورهای مخابراتی اروپا مثبت شد

روند خرید و فروش سهام اپراتورهای مخابراتی اروپا مثبت شد

سینا: خرید و فروش سهام اپراتورهای مخابراتی اروپا که به دلیل بحران اقتصادی دنیا افت کرده بود، در روزهای اخیر روند رو به رشد و مثبتی داشته است.... (ادامه)