برچسب های نوشته ‘سرعت اینترنت، دسترسی به اینترنت، اینترنت در ایران’

ایران در شاخص اینترنت پرسرعت در منطقه پانزدهم شد

ایران در شاخص اینترنت پرسرعت در منطقه پانزدهم شد

سینا: بنابر تازه ترین گزارش های رسمی ITU، درحالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 9/34‌ درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 4/0‌درصد... (ادامه)