برچسب های نوشته ‘رگولاتوری’

دارا بودن علائم تجاری، شرط الزامی ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه

سینا: رییس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزامی شدن علائم تجاری تجهیزات به منظور خدمات ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه خبر داد.... (ادامه)

بر چسب: