برچسب های نوشته ‘رمضانعلی صادق زاده، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، تولید تجهیزات مخابراتی’

سازمان گسترش با اعطای تسهیلات به تولید داخلی تجهیزات مخابراتی کمک می کند

سازمان گسترش با اعطای تسهیلات به تولید داخلی تجهیزات مخابراتی کمک می کند

سینا: معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه بخشی از تجهیزات اپراتور سوم می تواند در داخل کشور تولید شود، گفت: سازمان گسترش می تواند در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از... (ادامه)