برچسب های نوشته ‘دفاتر ICT روستایی،’

روستاییان آنلاین شدند

روستاییان آنلاین شدند

سینا: راه اندازی دفاتر ICT، کاهش شکاف دیجیتالی بین روستا و شهر و دسترسی روستاییان به فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد.... (ادامه)