برچسب های نوشته ‘جهانگرد، ادغام، وزارت ارتباطات، وزارت راه،’

ادغام وزارت ICT با وزارت راه اشتباه است

ادغام وزارت ICT با وزارت راه اشتباه است

سینا: نصراله جهانگرد –مجری سابق طرح تکفا- ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری را یک اشتباه دانست.... (ادامه)