برچسب های نوشته ‘بازی، مینایی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شورای عالی اطلاع رسانی’

بازی های تلفن همراه در کشور تولید می شوند

بازی های تلفن همراه در کشور تولید می شوند

سینا: مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از تولید بازی های ویژه تلفن همراه در کشور خبر داد.... (ادامه)