کد خبر: 9049

۹ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهدای لواسان، شهید قندی، جماران، شهید اکبری، شهید نصرالهی، شهید زارعی، شهدای قدس و شهدای وردآورد و سلمان فارسی از تاریخ ۲۷ فروردین ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای لواسان با پیش‌‌شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۶ در محدوده خیابان‌های گلستان، گلبرگ، ناران سیدپیاز و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات جماران با پیش‌شماره‌های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده بزرگراه آیت ا… صدر، دیباجی شمالی، پیرنیا، گل شمالی و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۹۶، ۷۷۳۹، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵ در محدوده بلوار وفادار، گلستان ششم، شهید باهنر، احسان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصراللهی، شهید زارعی، شهدای قدس و شهدای ورد آورد از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره ۲۲۱۱ از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.