- سینا - http://cina.ir -

هواوی وارد بازار LTE کانادا شد

سینا: هواوی چین که موفق شده است وارد بازار تلکام کانادا نیز شود، توانست با امضای دو قرارداد با اپراتورهای کانادایی به روزرسانی شبکه LTE این کشور را برعهده بگیرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، یکی از این قراردادها تامین تجهیزات شبکه رادیویی دسترسی LTE برای اپراتور Telus کانادا در سراسر این کشور است.
قرارداد دوم نیز مربوط به اپراتور Bell Mobility برای تامین تجهیزات مشابه Telus یعنی تامین تجهیزات شبکه رادیویی دسترسی LTE است.
هیچ یک از طرفین این قراردادها جزئیات مالی قراردادهای خود را منتشر نکرده‌اند.