کد خبر: 9620

۸ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ملت، شهید تندگویان، شهید فرداسدی، ولی عصر، شهیدان لطفی، شهید رجایی، شهید درزی و شهید بهشتی گیلاوند از تاریخ هشتم خردادماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان ناظم‌الاطباء و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۱ در محدوده خیابان‌های شهید کشوری، رضا سیف، قاسم محمدی و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش‌شماره‌های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹ در محدوده خیابان‌های بهنود، دامپزشکی، جیحون، بزرگراه یادگار امام به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.
همچنین در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان‌های شهید موسوی خواه، شهید نامجو و در مرکز مخابرات شهیدان لطفی با پیش شماره های ۳۵۳۷، ۳۵۳۸ در محدوده روستاهای چاران و جی و در مرکز مخابرات شهید رجایی با پیش‌شماره‌های ۳۴۴۰ الی ۳۴۴۹، ۳۴۲۰ در محدوده بلوار ماهان، بلوار مولانا به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید درزی با پیش‌شماره‌های ۳۳۶۰، ۳۶۶۱ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید بهشتی گیلاوند از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.