کد خبر: 9603

۸ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید مفتح، شهید تندگویان، شهید عاطف، مشاء، فرن آمت، شیخ بهایی، شهید رمضانی و شهید بهشتی از تاریخ هفتم خردادماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش‌شماره‌های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹، ۲۶۷۰ در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده خیابان‌های ملکی نسب، رضا سیف و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۲۹، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده خیابان های ۱۸۸، ۱۹۲، شهید آهنی آمینه، شهید محمدرضا طاهری و در مرکز مخابرات مشاء از توابع اداره مخابرات دماوند با پیش‌شماره ۷۳۸ در محدوده این مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط موبایل و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات فرن آمت، شیخ بهایی، شهید رمضانی و شهید بهشتی از ساعت ۹ صبح به مدت ۱۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.