کد خبر: 7904

۷ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید تندگویان، پیام نور، ملت، شهید غریبی، آیت ا… کاشانی، شهید فرداسدی و شیخ فضل‌ا… نوری از امروز ۲۷ آذر ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده خیابان شهید اثنی عشری (۱۶ متری دوم جنوبی)، کوچه شهید رضا منافی، صاحب الزمان، شهید دیانت و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش‌شماره‌های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰، ۴۴۶۱ در محدوده خیابان‌های شهید مخبری (۳۵ متری گلستان)، تتوبان همت، بلوار سردار جنگل، شهید اشرفی اصفهانی و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان‌های ۱۵ خرداد، پامنار و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ در محدوده خیابان‌های حکمت، جواد ساده، بهزاد، بلوچ، لادن، خسروی به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.
همچنین در مرکز مخابرات آیت ا… کاشانی با پیش‌شماره‌های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۹، ۴۴۹۵، ۴۴۹۶ در محدوده بلوار فردوس، مترو صادقیه، قبادی، بزرگراه جناح و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش‌شماره‌های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۸ در محدوده خیابان‌های شهید محمدرضا اکبری، شهید بابندری‌ها، بلوار عزیزی، عباس اکبری، خدادادی و در مرکز مخابرات شیخ فضل ا… نوری با پیش‌‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده ۱۵ خرداد و پامنار به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.