کد خبر: 9137

۷ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید مفتح، شهید تندگویان، شهید لطیفی،
پیام نور، شهید قندی، مالک‌اشتر، ملت از تاریخ سوم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش‌شماره‌های ۲۶۷۰، ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده خیابان‌های پاسداران، فرخی یزدی و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره‌های ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان‌های استاد حسن بنا جنوبی، شهید احمدی، کوچه‌‌های شهید حیدری ریسه، نجفی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان های لنگری، ۱۷ شهریور، صنایع، صیاد، لک پور، عرب و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش‌‌‌شماره‌های ۴۴۶۰، ۴۴۶۱، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹ در محدوده بلوار شرقی، خیابان‌های شهید باهنر، جنت‌آباد، شاهین جنوبی و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره ۵۵۸۱ در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش‌شماره‌های ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹ در محدوده خیابان‌های دامپزشکی، هاشمی، قصرالدشت، کارون حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات ملت از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.