کد خبر: 9581

۶ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ملت، شهید بخششی، فرن آمت، شیخ بهایی، شهید رمضانی، شهید بهشتی از تاریخ دوم خردادماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط دیتای مشترکین در مراکز مخابرات ملت و شهید بخششی از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و ارتباط دیتای مشترکین و موبایل در مراکز مخابرات فرن آمت، شیخ بهایی، شهید رمضانی، شهید بهشتی از ساعت ۹ صبح به مدت ۱۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.