کد خبر: 9769

۵ هزار شماره تلفن در مرکز مخابرات شهید دیالمه قطع شد

سینا: تلفن‌های ۵ هزار مشترک مرکز شهید دیالمه به علت سرقت کابل از تاریخ ۱۹ خرداد ماه قطع شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، پس از اعلام قطعی کابل که منجر به قطع ۵ هزار شماره تلفن مشترک در مرکز مخابرات مذکور شده است کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران بلافاصله به محل اعزام و مشغول تعویض کابل‌ها شدند.۵ هزار شماره تلفن در مرکز مخابرات شهید دیالمه قطع شد
سینا: تلفن‌های ۵ هزار مشترک مرکز شهید دیالمه به علت سرقت کابل از تاریخ ۱۹ خرداد ماه قطع شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، پس از اعلام قطعی کابل که منجر به قطع ۵ هزار شماره تلفن مشترک در مرکز مخابرات مذکور شده است کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران بلافاصله به محل اعزام و مشغول تعویض کابل‌ها شدند.
گفتنی است تلفن‌های مشترکین با پیش‌شماره‌های ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۲، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۴۴، ۳۳۵۴ در محدوده خیابان‌های خراسان و لرزاده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده برطرف و ارتباط تلفنی مشترکین برقرار می‌شود.

گفتنی است تلفن‌های مشترکین با پیش‌شماره‌های ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۲، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۴۴، ۳۳۵۴ در محدوده خیابان‌های خراسان و لرزاده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده برطرف و ارتباط تلفنی مشترکین برقرار می‌شود.نظرات غیرفعال است.