کد خبر: 11863

۵ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، خاورشهر، شهید رمضانی، شهید بختیاری، شهید اکبری از هفتم اسفند ماه آغاز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان‌های شهید باهنر، شهید سوده، امیر سلیمانی، کوچه‌های مینا، طاهری، هیراد، یکم ، دوم، یاس حداکثر به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات خاورشهر با پیش‌شماره ۳۳۸۵ در محدوده خاورشهر، جاده خاوران، کمربندی ورامین، سه راه سلیمان و در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش شماره های ۵۵۴۶، ۵۵۶۴ الی ۵۵۶۸ در محدوده ۲۰ متری جوادیه، خیابان‌های قلعه مرغی، فریدون نوری، دشت آزادگان و در مرکز مخابرات  شهید بختیاری با پیش شماره های ۵۵۲۰ الی ۵۵۲۳ درمحدوده باقر شهر- شاهد، جاده قم(الغدیر)، خیابان‌های شهر سنگ، صفری و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴، ۷۷۳۹، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۹۶، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵ در محدوده خیابان‌های ۲۴۴، وفادار، دانشگاه، رسالت، صابریان غربی، صابریان شرقی، جشنواره، سازمان گوشت حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.