کد خبر: 10127

۵ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات آیت‌ا… ایروانی، شهدای گمنام، سلمان فارسی، جماران و شهید باهنر از تاریخ ۱۹ تیرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آیت‌ا… ایروانی با پیش‌شماره‌های ۵۵۲۴، ۵۵۲۹ در محدوده جاده ساوه، شهید رجایی، مبارزان و در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۵ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده شهرک امید و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸ در محدوده خیابان‌های سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، دوم شرقی به مدت ۳ وز دچار اختلال می‌شود.
همچنین در مرکز مخابرات جماران با پیش‌شماره‌های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان‌های شهید لواسانی، شهید آقایی، آریا و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش‌شماره‌های ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴، ۲۲۰۰ در محدوده خیابان‌های ظفر، فرید افشار، بلوار آرش، دولتشاد، پروین، تایباد، افشین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.