کد خبر: 9216

۵ شرکت پروانه فعالیت ISMS دریافت کردند

سینا: سازمان فناوری اطلاعات ایران صبح امروز به پنج شرکت پروانه فعالیت در زمینه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را اعطا کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، شرکت امن‌افزار گستر شریف، امن پرداز کویر، پرورش داده‌ها و نوآوران ارتباطات دوران توانستند پروانه فعالیت در زمینه خدمات مشاوره نظان مدیریت امنیت اطلاعات را دریافت کنند.
همچنین شرکت پایه‌ریزان راهکار فراگیر تنها شرکتی است که پروانه فعالیت خدمات آموزشی ISMS را از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت کرده است.
این شرکت‌ها براساس فراخوان شناسایی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده بود، شناسایی و ارزیابی شدند و از میان ۲۱ شرکت‌کننده، ۹ شرکت دارای شرایط ارزیابی بودند که از میان آنها در نهایت این ۵ شرکت مجوز فعالیت دریافت کردند.
طبق سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجوز فعالیت در زمینه آموزش و مشاوره به این شرکت‌ها داده شده و پیاده‌سازی ISMS برعهده سازمان‌ها و ممیزی آن زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام خواهد شد.نظرات غیرفعال است.