کد خبر: 12097

۴ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید قندی، شهید دستغیب، توحید، شهید غریبی از تاریخ ۲۴ فروردین ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۶۹، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۸۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده خیابان‌های خیام جنوبی، شوش شرقی و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش‌شماره‌های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵ در محدوده خیابان‌های امام زاده قاسم، زبردست، قادری، الفت، مقدسی شیرازی، احمدی زمانی، لاریجانی و در مرکز مخابرات توحید با پیش‌شماره‌های ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۵۶ الی ۶۶۵۹، ۶۶۹۰ الی ۶۶۹۴ در محدوده خیابان‌های ششم گناباد، پنجم کاج، قائن، بزرگراه چمران، بلوار فرزانه و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹، ۲۲۳۹ در محدوده میدان قدس، ضلع غربی خیابان شریعتی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.