کد خبر: 10937

۴ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید چمران، شهید آل اسحاق از تاریخ ۲۹ مهر ماه و در مراکز مخابرات مالک اشتر، کاشانی از تاریخ ۳۰ مهرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش‌شماره‌های ۶۶۵۰ الی ۶۶۵۶ در محدوده خیابان‌های عنبر افشانی، تاکستان، فقیه میرزایی، ستارخان و در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۰، ۷۷۰۱، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده بلوار بهار، بلوار لاله، شهید مسعود، دانشکده صنعت آب و برق و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش ‌شماره‌های ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۱۹، ۶۶۶۷ در محدوده خیابان‌های دامپزشکی، بوستان سعدی، نواب، خوش حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات مذکور ارتباط دیتای مشترکین در مرکزمخابرات کاشانی از ساعت ۲ به مدت ۳ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.