کد خبر: 9965

۴ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید قندی، نبوت، شهید آیت و آلارد از تاریخ هفتم تیرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۵۷ الی ۵۵۵۹، ۵۵۶۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات نبوت با پیش‌شماره‌های ۷۷۹۰ الی ۷۷۹۵، ۷۷۹۷ در محدوده خیابان‌های رضوان شرقی، مرجان، مدائن، جلال حاجی صادقی و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش‌شماره‌های ۷۷۸۱ الی ۷۷۸۴، ۷۷۲۵، ۷۷۲۶، ۷۷۶۹ در محدوده خیابان‌های شهید حیدری، شهید مدنی، شهید امیر بلوچ به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات آلارد از ساعت ۲ بامداد به مدت ۳ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.