کد خبر: 12957

۲ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید قندی و شهدای گمنام از تاریخ ۱۰ شهریور ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۶۹، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۸۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده این مرکز به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهدای گمنام از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.