کد خبر: 12243

۲ مرکز مخابراتی استان تهران توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای گمنام، استقلال از چهاردهم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۴ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده خیابان‌های گلستانی، عنبرستانی، سراج، اردیبهشت حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات استقلال با پیش‌شماره‌های ۲۶۲۱، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۰۱ الی ۲۲۰۴ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.