کد خبر: 9716

گواهینامه اهتمام به کیفیت در فاوا نصیب مخابرات ایران شد

سینا: شرکت مخابرات ایران ، در دومین جشنواره ی فاوا و در ارزیابی متقاضیان شرکت در فرآیند اولین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، به دلیل « مدیریت کیفیت در ارایه خدمات ایجاد و بهره برداری شبکه های غیر مادر مخابراتی » موفق شد گواهینامه اهتمام به کیفیت را از آن خود کند .

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران ، اعتقاد دارند ، کیفیت ، یکی از الزامات اعتلا و افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ست که فطرت کمال وجودی ایرانیان ، همواره جست و جوگر آن بوده و دریافت جایزه ملی کیفیت ، یکی از ابزارهای تحقق آن است .

در گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری که برای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده ، آمده است : پس از تعیین چارچوب های تعالی سازمانی که بر الگو پذیری از نهاد ها و سازمان های بهره ور استوار است ، اقدام های زیر صورت پذیرفته :
انتصاب مدیر تعالی سازمانی ، تشکیل تیم خود ارزیابی سازمانی متشکل از ۲۲ نفر از همکاران که در فرآیند کسب جایزه ملی کیفیت مشارکت فعال داشته اند و همچنین کار گروه تعالی سازمانی ، تنظیم قرارداد با پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران به منظور استفاده از تجارب شرکت های مشاور و جمع آوری اطلاعات برای تهیه اظهار نامه .

گفتنی ست ، شرکت مخابرات ایران ، جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توانست ، در روز ۲۷ اردیبهشت – روز جهانی مخابرات – کسب کند .نظرات غیرفعال است.