کد خبر: 17027

گشاییش مرکز جهانی تحقیقات هواوی در فرانسه

سینا: هواوی نسبت به راه اندازی و گشایش مرکز تحقیقات ریاضی خود در فرانسه اقدام کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، مدیر بازاریابی استراتژیک هواوی در این باره گفت: انتخاب پاریس به عنوان میزبان دومین مرکز جهانی تحقیقات خود به دلیل تجربه آکادمیک زیاد فرانسه در رشته ریاضیات بوده است.
وی افزود: ما قصد دارید برنامه سرمایه گذاری خود را به صورت بلند مدت و برای توسعه دیگر همکاری ها ادامه دهیم.
این مرکز که توسط مروان دباه، پروفسور و محقق ریاضی اداره خواهد شد، به دنبال یافتن پاسخ به چالش های تکنولوژیکی جهان از جمله چالش های محدودیت قانون مور و توسعه تصورات بشر درمورد خروجی های اینترنتی خواهد بود.نظرات غیرفعال است.