کد خبر: 8329

گزارش ITU از کاربرد تلفن همراه برای دسترسی به باند پهن

سینا: از آنجا که کاربران بطور روزافزون از طریق دستگاه‌های تلفن همراه به اینترنت دسترسی می‌یابند، تحلیل داده‌های موجود درباره کاربرد تلفن همراه می‌تواند دیدگاه بهتری راجع به کاربرد اینترنت در حال و آینده فراهم کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، داده‌ها نشان می‌دهند که هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در‌حال توسعه به سطوح نسبتا بالایی از سطح کاربران تلفن تلفن همراه رسیده‌اند و حتی در بعضی از فقیرترین کشورهای آفریقا، از جمله بنین و ساحل عاج، مالکیت تلفن تلفن همراه در سال ۲۰۰۷ از مرز ۳۰ درصد گذشت.
در کشورهای توسعه یافته و در‌حال ‌توسعه کاربرد تلفن تلفن همراه بسیار بالاتر از کاربرد اینترنت است، برای مثال، این میزان در داخل اتحادیه اروپا حتی در کشورهایی که پایین‌ترین میزان نفوذ تلفن همراه را دارند، مانند پرتغال و رومانی، در سال ۲۰۰۸ از ۷۷ درصد گذشت. در این سال سطح نفوذ کاربران اینترنت در این دو کشور به ترتیب به ۴۴ و ۳۲ درصد رسید.
در تعدادی از کشورهای در‌حال توسعه، ازجمله در مصر، سنگال و تایلند که کمتر از یک نفر از هر چهار نفر از اینترنت استفاده می‌کرد، میزان کاربرد تلفن همراه از ۷۰ درصد فراتر رفت.
در آن دسته کشورهای در‌حال‌توسعه که سطح نفوذ کاربران اینترنت به دلیل فقدان زیرساخت اینترنت ثابت پایین باقی مانده است، به ویژه به دلیل افزایش رقابت‌ها و کاهش قیمت‌ها، توان بالقوه بسیار زیادی برای توسعه کاربرد اینترنت از طریق شبکه‌های تلفن همراه و تلفن‌ها وجود دارد.
دیگر مانع موجود بر سر راه افزایش کاربرد اینترنت از طریق تلفن همراه مالیات دستگاه‌های تلفن همراه است. با کاهش میزان مالیات دستگاه‌های همراه در کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای که نظام مالیاتی سنگینی دارند، انتخاب کاربرد پهن باند تلفن همراه می‌تواند رونق بیشتری یابد.
اخیرا در کنیا با کاهش شدید قیمت‌ها و راه‌اندازی خدمات نسل سوم، افزایش چشمگیری در نفوذ اینترنت موبایل ایجاد شده است. تعداد مشترکان اینترنت موبایل از حدود ۳٫۲ میلیون نفر در اواخر سپتامبر ۲۰۱۰ به ۴٫۷ میلیون نفر در انتهای سال ۲۰۱۰ رسید. افزایشی معادل ۴۶٫۸ درصد تنها در مدت سه ماه.
به دلیل همین تحول فاصله میان کاربرد اینترنت و تلفن همراه کاهش یافته و طبق برآورد کمیسیون ارتباطات کنیا، تا پایان ۲۰۱۰ بیشتر از یک چهارم جمعیت این کشور از اینترنت استفاده کرده‌اند درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۸ تنها ۱۵ درصد بود.
با مقایسه کاربرد اینترنت در کشورهای توسعه یافته و در‌حال توسعه روشن می‌شود که فاصله دیجیتالی تا حد بسیار زیادی فاصله در کاربرد اینترنت است در حالی که تقاضا برای ارتباطات صوتی تا حد زیادی از طریق تلفن همراه پاسخ داده شده است و تقاضا برای خدمات داده‌ای مهمترین چالش موجود تلقی می‌شود.نظرات غیرفعال است.