کد خبر: 12922

کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی برگزار می‌شود

سینا: نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده، نهم بهمن ماه امسال توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با حمایت و سیاستگذاری معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، از جمله فعالیت‌های مهم معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی حمایت و سیاستگذاری در راستای ایجاد و توسعه کتابخانه‌های دیجیتال در کشور است که از نیازهای مهم بخش‌های مختلف جامعه ایرانی است.
با توجه به گذشت یک دهه فعالیت در زمینه کتابخانه‌های دیجیتال در کشور و ضرورت بررسی وضعیت موجود در این حوزه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در نظر دارد با هدف بررسی گذشته و آینده کتابخانه‎های دیجیتال در ایران، با حمایت و سیاستگذاری معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی “کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی:یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده” را برگزار کند.
این کنفرانس در راستای نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیت‌های علمی و اجرایی صورت‌گرفته در این زمینه در کشور است تا بدینوسیله برنامه‎ریزی مناسب و متناسب با واقعیتهای موجود برای آینده این حوزه در کشور طراحی و اجرا شود. جهت نیل به این هدف، مقرر شده تا مقالات این کنفرانس به دو محورآینده و نگاه به گذشته، تاکید ویژه داشته باشند.نظرات غیرفعال است.