کد خبر: 7421

کشاورزان افعانی اقساط خود را با موبایل می‌پردازند

سینا: روشن، اپراتور تلفن همراه افغانستان با عرضه خدمتی جدید روی سرویس پرداخت تلفن همراه خود (M-Paisa) امکان پرداخت اقساط کشاورزان افغانی به موسسه توسعه کشاورزی این کشور (ADF) را از طریق تلفن همراه ممکن کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، ADF برنامه‌ای است که از سوی وزارت کشاورزی افعانستان به منظور افزایش دسترسی کشاورزان افعانی به سرویس‌های اعتباری راه‌اندازی شده است و عرضه این سرویس موبایلی به کشاورزان در راستای فاصله دور آنها با موسسات مالی در روستاها است.
کشاورزان افغانی برای پرداخت‌های مالی مربوط به امور کشاورزی خود ناچارند مسافت زیادی را طی کنند تا بتوانند شخصا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند اما این اقدام اپراتور تلفن همراه افغانستان، این تسهیلات را برای دسترسی راحت آنها فراهم کرده است.
در فاز اول این طرح ۵۰۰ کشاورز در طرح پایلوت که در شهرهای کونار، لقمان و نانگرهار اجرا شده، شرکت کرده‌اند تا با استفاده از سرویس M-Paisa بدهی‌های خود را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند.نظرات غیرفعال است.