کد خبر: 11679

کاربران مسیریابی با گوشی هوشمند را به سیستم‌های مسیریابی اتومبیل‌ها ترجیح می‌دهند

سینا: نتایج تحقیقات موسسه J.D. Power and Associates نشان می‌دهد که باوجود اینکه بسیاری از صاحبان وسایل نقلیه سیستم مسیریابی نصب شده روی وسیله نقلیه خود را بهتر از سیستم مسیریابی پیشین خود می‌دانند اما میزان رضایت از سیستم مسیریابی نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، سیستم‌های پیچیده فهرست دستورات، فرمان‌های کنترل صدا و وارد کردن مسیرها آنها را مایوس کرده است.
اکنون در چهاردهمین سال انجام این تحقیقات، ۶ عامل دخیل در میزان رضایت کلی از سیستم ‌ای مسیریابی که از سوی کارخانه‌ها روی وسایل نقلیه نصب می‌شوند، شناسایی شده است.
این عوامل به ترتیب اهمیت، سهولت در استفاده، تعیین مسیر، صفحه نمایش مسیریابی، سرعت سیستم، دستورهای صوتی و فعال‌سازی صدا هستند.
همچنین در این تحقیقات کیفیت براساس بررسی مشکلات به ازای هر ۱۰۰ وسیله نقلیه سنجیده شده است که امتیاز پایین در آن نشان‌دهنده کیفیت بالاتر است.
بطور میانگین میزان رضایت از سیستم‌های مسیریابی در مقیاس ۱۰۰۰ امتیاز ۶۸۱  است که نسبت به میزان ۶۹۴ سال ۲۰۱۱، ۱۳ امتیاز کاهش یافته است.
میزان رضایت در تمام عوامل و بطور قابل توجه در زمینه سهولت در استفاده که ۲۵ امتیاز کاهش یافته، روند نزولی داشته است.
با پیشرفته‌تر شدن عملکردهای گوشی‌های هوشمند، مالکان وسایل نقلیه نسبت به گذشته بیشتر از آنها برای مسیریابی استفاده می‌کنند.
بررسی‌های سال۲۰۱۲  نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از مالکان وسایل نقلیه در مقایسه با ۳۷ درصد سال ۲۰۱۱ از برنامه‌های کاربردی مسیریابی دانلود شده روی گوشی‌های هوشمند خود در وسایل نقلیه استفاده کرده‌اند.
اظهارات ۴۶ درصد از مالکان وسایل نقلیه نشان می‌دهد که درصورتی که سیستم مسیریابی گوشی
هوشمند آنها بتواند روی صفحه نمایش وسیله آنها نمایش داده شود، سیستم مسیریابی کارخانه را خریداری نخواهند کرد.
با افزایش استفاده از سیستم‌های مسیریابی گوشی‌های هوشمند و ترجیح مالکان وسایل نقلیه به استفاده از آنها تتولیدکنندگان سیستم‌های مسیریابی با چالش جدی مواجه شده‌اند.
برنامه‌های کاربردی رایگان، نقشه‌های به روز و واسط های کاربری آشنا برای کاربران امکان تعیین مسیر و تعامل بهتر را فراهم می‌کند.
تولیدکنندگان می‌توانند یا سیستم‌های مسیریابی خود را بهبود بخشند و یا روی روش‌های جدید برای یکپارچگی با گوشی‌های هوشمند متمرکز شوند.
تحقیقات نشان می‌دهند که کنترل‌های انتخاب و ورودی ۶ مورد از ۱۰ مورد از مشکلات تکرار شده‌ای که مالکان  وسایل نقلیه در استفاده از سیستم مسیریابی نصب شده از سوی کارخانه تجربه می‌کنند را تشکیل می دهند.
چهار مشکل دیگر عدم توانایی در خواندن متن به دلیل اندازه یا محل آن؛ عدم نشان دادن نام برخی خیابان‌ها در نقشه، سرعت پایین سیستم در اتصال یا اجرا و کارکرد نامناسب نور صفحه نمایش هستند.
نکته قابل توجه دیگر در این بررسی‌ها سطح تمایل نسبت به فعال‌سازی صدا است، به طوری که ۶۷ درصد از مالکان وسایل نقلیه فاقد این سیستم در نظردارند فعال‌سازی صدا را در سیستم مسیریابی جدید خود داشته باشند.
این درحالی است که میزان رضایت از فعال‌سازی صدا با امتیاز ۵۴۴ پایین‌ترین امتیاز را پس از سهولت در استفاده در میان عوامل دارد.
به علاوه دشوار بودن استفاده از کنترل‌های فعال‌سازی سومین مشکلی است که به طور مکرر گزارش شده است.نظرات غیرفعال است.