کد خبر: 8157

کابل برگردان در مرکز مخابرات ولیعصر (عج)

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) از تاریخ ۲۲ دی ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مـرکز مـخابرات ولیعصـر (عـج) بـا پـیش‌شـماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خواجه نصیرالدین طوسی شرقی، شهید برادران باباخانلو، شهید نامجو حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.