کد خبر: 12837

کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید چمران استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید چمران از تاریخ ۲۰ مرداد ماه آغاز می‌شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی  مشترکین در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش‌شماره‌های ۶۶۱۲، ۶۶۴۵، ۶۶۵۳، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.