کد خبر: 11789

کابل برگردان در مراکز مخابرات شهید عاطف، شهید دستغیب، شهید تندگویان، شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شهید دستغیب، شهید تندگویان، شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۲۹ در محدوده خیابان‌های گلستان هفتم، سراج، اردیبهشت و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش‌شماره‌های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵ در محدوده بازار تجریش، زیرگذر قدس، پاساژ امیری، خیابان شریعتی، شهرداری و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴ در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان شهیدحاجی پور، کوچه های بشاک، شهید افتخاری و بابازاده به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچاراختلال می‌شود.

 نظرات غیرفعال است.