کد خبر: 8475

پیمانکاران نگهداری شرکت زیرساخت از شایعه تا عمل

سینا: درحالی که طی روزهای گذشته خبرهای مشابهی از وضعیت پیمانکاران نگهداری شرکت ارتباطات زیرساخت شنیده می‌شود اما این شرکت با انتشار اخبار سلسه‌واری از عملکرد مطلوب آنها خبر می‌دهد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، شنیده می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به دلیل نارضایتی از عملکرد پیمانکاران نگهداری مراکز SC خود، نگهداری بخش دیتا را از آنها پس گرفته و تنها نگهداری فضای فیزیکی، آب و برق و گاز و…را به آنها واگذار کرده است.
اما در همین اثنا شرکت ارتباطات زیرساخت به نقل از محمود خسروی مدیرعامل این شرکت از روند رو به رشد عملکرد پیمانکاران نگهداری این شرکت خبر می‌دهد.
وی در ششمین جلسه ارزیابی پیمانکار نگهداری منطقه پنج مخابراتی در مشهد اعلام کرده است: در این گزارش عملکرد پیمانکار در بخش‌های  انتقال، سوییچ و نیرو مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محمدعلی آریانیان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز تاکید کرده است که هرچه سریع‌تر پروژه‌های بهینه‌سازی سال ۹۱ تدوین شود.
حسن  شاهی معاون  بهره‌برداری و مدیریت شبکه  شرکت ارتباطات زیرساخت نیز گفته است که گزارش‌های  ارزیابی مورد توجه معاونت بهره‌برداری قرار دارد و کارگروه‌هایی با مرجعیت این گزارش‌ها برای ارتقای وضعیت نگهداری تشکیل شده است.نظرات غیرفعال است.