کد خبر: 12042

پیگیری تکالیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات در سال جاری

سینا: معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تکالیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات به صورت مجدانه پیگیری خواهد شد چراکه معتقدیم تنور این برنامه باید همچنان داغ بماند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی اصغر انصاری افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در صورت تامین بودجه‌های پیش‌بینی شده درخصوص پروژه‌های مرتبط با این حوزه، تنور تکالیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات همچنان داغ باقی خواهد ماند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه در خصوص اقدامات در دست اجرا در این بخش تصریح کرد: پایش، راهبری و نظارت بر دستورالعمل‌های تدوین شده در خصوص اجرایی شدن آیین نامه‌های مرتبط با برنامه پنجم از جمله اقدام‌های برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته دستورالعمل ماده ۱۳ آیین نامه بند “الف” ماده ۴۶ برنامه پنجم تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن می‌بایست همبندی شبکه‌های اختصاصی ارتباطی تمامی دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات عملیاتی شود که پیگیری‌های مرتبط با این موضوع از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

انصاری با اشاره به دیگر دستورالعمل‌های مرتبط با برنامه پنجم گفت: دستور العمل ماده چهار و پنج آیین نامه بند ” ب” ماده ۴۶ نیز تدوین شده و جهت طی مراحل بعدی به کارگروه فاوای دولت ارسال شده است.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های در دست اجرا در سال جاری نهایی شدن تدوین و تصویب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه بند “د” ماده ۴۶ برنامه پنجم است.نظرات غیرفعال است.