کد خبر: 10689

پیش‌بینی سود ۳۸۴ ریالی به ازای هر سهم مخابرات در سال ۹۱

سینا: هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با ارسال نامه‌ای به بازار بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد داده است که مبلغ ۳۸۴ ریال را به ازای سود نقدی هر سهم در مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۱ تقسیم کند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه قبل از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۱ را در تاریخ سوم اسفند ماه ۹۱ و همچنین مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۷۲ ریال اعلام کرده است.

همچنین مخابرات پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۱ را مبلغ ۴۱۶ ریال اعلام کرده است.

مطابق یادداشت ۷-۲ مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۱۳۹۱، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است افزایش سرمایه به مبلغ ۴ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۹۷۷ میلیون ریال در دستور کار هیئت مدیره شرکت قرار دارد و افزایش سرمایه شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

سود تقسیمی در نظر گرفته شده در مفروضات بودجه فوق برای سال ۱۳۹۱ معادل ۱۰۰ درصد سود خالص شرکت ارتباطات سیار ایران است که این رقم با سیاست تقسیم سود اعلامی این شرکت یعنی ۹۰ درصد درصد سود خالص مطابقت ندارد.نظرات غیرفعال است.