کد خبر: 8969

پذیرش پیشنهادهای ایران در شورای بین الدولی برنامه اطلاعات

سینا: به دنبال حضور فعال هیات ایرانی به ریاست علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در هفتمین نشست، شورای بین‌الدولی برنامه اطلاعات برای همه در مقر یونسکو در پاریس، پیشنهادهای ایران مورد پذیرش اعضای این شورا قرار گرفت.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران،‌ علیرغم اینکه ایران در سال جاری میلادی و با تلاش‌های نمایندگی دائم کشورمان نزد یونسکو و همچنین با جلب حمایت و اجماع گروه آسیا و اقیانوسیه و با تصویب سی و ششمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو برای مدت چهار سال به عضویت این شورا در آمد و جزو اعضای جدید این شورا محسوب می شود اما به دلیل حساسیت و اهمیت مباحث، حضور بسیار موثر و فعالی را در هفتمین نشست “شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه” داشت.

بر همین اساس،‌ هیئت اعزامی کشورمان  با حضور در مباحث مطروحه در این نشست، مواضع کشورمان در حوزه های مربوط به اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد و به ویژه درخصوص پیش بینی سازوکارهای مربوط به ارتقای جایگاه این شورا در داخل یونسکو و خارج از این سازمان، تلاش برای ارتقای میزان هم‌افزایی اقدامات متخذه توسط دستگاه ها و ارگان‌های همسو در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و نیز هدفمندتر کردن فعالیت‌های انجام شده توسط این شورا با تاکید بر نتیجه گرایی و عملیاتی شدن ابتکارات پیشهادی، راهکارهایی را ارائه کرد.

این گزارش حاکی است، ‌همچنین به درخواست رئیس نشست از رئیس هیات کشورمان مبنی بر همکاری برای جلب نظر سایر کشورها به منظور نهایی کردن متن ارائه شده،‌ هیات کشورمان تلاش‌های لازم را به عمل آورد به گونه‌ای که تمامی پیشنهادهای ایران مورد پذیرش اعضای این شورا قرار گرفت.

از سوی دیگر در هفتمین نشست “شورای بین الدولی برنامه اطلاعات برای همه”، در پی ارائه گزارش های گروه های کاری شورا، نتیجه محوری و هدفمندی فعالیت های این گروه ها از سوی هیات کشورمان مورد تاکید قرار گرفت.

در بخش ارتقاء جایگاه برنامه اطلاعات برای همه و نیز ارتقای نقش شورای بین الدولی برنامه مذکور، هیات کشورمان تاکید کرد که مقوله اطلاعات و ارتباطات یک مقوله میان رشته ای و بین بخشی است که با عنایت به این ویژگی،‌علاوه بر بخش ارتباطات و اطلاعات یونسکو،‌سایر بخش ها نیز می توانند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کنند.

برگزاری برخی نشست های دفتر اجرایی شورای  آیفاپ به صورت مجازی یکی دیگر از پیشنهاد های کشورمان بود که مورد استقبال دبیرخانه یونسکو قرار گرفت.

لازم به ذکر است برنامه بین الدولی اطلاعات برای همه که در سال ۲۰۰۰ و بنا به تصمیم شورای اجرایی یونسکو ایجاد شد و اساسنامه آن طی یکصد و شصتمین نشست شورای مزبور به تصویب رسید، در حال حاضر دارای ۲۶ عضو می باشد.

کمک به تحقق ماموریت‌های یونسکو در زمینه آموزش برای همه، تبادل آزاد دانش و ایده‌ها و “ارتقای جایگاه ابزار ارتباطات میان انسان‌ها، کاستن از شکاف اطلاعاتی موجود میان کشورهای مختلف، تسهیل همکاریها و ارتقای مطالعات و ارائه گزارش های لازم در کلیه ابعاد مربوط به دستیابی به مدیریت اطلاعات، “کار با کلیه بخش‌های یونسکو جهت اولویت یافتن اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در حوزه‌های تحت صلاحیت یونسکو، همکاری تنگاتنگ با سایر ارگان‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی دولتی، سازمان‌های بین‌المللی مردم نهاد و نیز بخش خصوصی در راستای اجرای اهداف و وظایف برنامه مزبور از جمله اهداف اصلی شورای مزبور است.نظرات غیرفعال است.