کد خبر: 11837

همراه اول مجموعه سرویس های چتر اضطراری را عرضه کرد

سینا: همراه اول اعلام کرد در راستای شعار “هیچ کس تنها نیست” با ارائه مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کد میانبر مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری همراه اول #۲۶*۱۱۱* است.

این سرویس‌ها شامل مکالمه اضطراری برای مشترکینی که شارژ کافی ندارند و می‌توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به آنها ارایه کند.

آنها در شرایط اضطراری در صورت اتمام شارژ خود می‌توانند با ارسال کد #۲۶۱*۱۱۱*  از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان با شماره‌های همراه اول و تلفن ثابت، دریافت کنند. مهلت استفاده از این پنج دقیقه تا یک روزخواهد بود.

همچنین این سرویس برای درخواست تماس نیز قابل استفاده است بطوریکه مشترکینی که شارژ کافی ندارند می‌توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که با آنها تماس بگیرند.

برای استفاده از این سرویس نیز می‌توان در شرایط اضطراری با ارسال کد #۲۶۲*۱۱۱* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس کرد و این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.

سرویس دیگر مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری همراه اول شامل درخواست شارژ است بطوریکه مشترکینی که شارژ کافی ندارند می‌توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند.

آنها در شرایط اضطراری با ارسال کد #۲۶۳*۱۱۱* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ کنند.

مبلغ این شارژ یک هزار تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می‌دهد تا با ارسال عدد ۱ انتقال یک هزار تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد ۲ درخواست را رد کند.

درصورت تایید مشترک انتقال‌دهنده شارژ، مبلغ یک هزار تومان به حساب وی منظور می‌شود و با کسر ۴۰ تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ ۹۶۰ تومان به اعتبار درخواست‌دهنده انتقال خواهد یافت.

شرط برخورداری از سرویس مکالمه اضطراری مشترک فعال بودن با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان است و حداکثر یک بار استفاده در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار و حداکثر یک بار استفاده در فاصله زمانی ۳۰ روز ممکن است.

مشترکین فعال با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان، مشترکین با شرایط قطع یک طرفه و مشترکین با شرایط قطع دو طرفه نیز می‌توانند از سرویس درخواست تماس استفاده کنند و ارسال حداکثر ۵ درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار ممکن است.

همچنین مشترکین فعال با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان، مشترکین با شرایط قطع یکطرفه و مشترکین با شرایط قطع دو طرفه با ارسال حداکثر ۵ درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار می‌توانند از سرویس درخواست شارژ استفاده کنند.نظرات غیرفعال است.