کد خبر: 9043

هشدار امنیتی نخست وزیر نیوزیلند درباره هواوی

سینا: نخست وزیر نیوزیلند برای دومین بار نسبت به نگرانی‌های امنیتی درخصوص بکارگیری تجهیزات مخابراتی هواوی چین هشدار داد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کلیر کوران نخستین بار در سال ۲۰۱۰ درباره عقد قرارداد با هواوی هشدار داده بود و دوباره در هفته جاری این موضوع را در پارلمان این کشور مطرح کرد.
هواوی به دلیل امنیت ملی از شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های شبکه ملی باند پهن استرالیا منع شده است و به همین دلیل سوالاتی درباره این شرکت در دیگر کشورها نیز مطرح شده است.
هواوی همواره موضوع نگرانی امنیتی دولت‌های خارجی درباره خودش را نادیده گرفته است و در مزایده باند پهن نیوزیلند شرکت کرده است.
با طرح این موضوع در پارلمان نیوزیلند، نخست وزیر این کشور از اشاره صریح به موضوع خاصی امتناع ورزید و کلیر کوران تنها به گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که آیا هواوی قابل اعتماد است.نظرات غیرفعال است.