کد خبر: 16958

نماد معاملاتی اخابر همچنان در بازار بورس متوقف است

سینا: نماد معاملاتی اخابر متعلق به سهام شرکت مخابرات ایران به رغم گذشت ۲۰ روز از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت اما همچنان متوقف است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، نماد معاملاتی این شرکت روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۵ به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام متوقف شد اما پس از برگزاری مچمع هنوز بازگشایی نشده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار شد اما هنوز نماد معاملاتی آن بازگشایی نشده است و معاملات آن متوقف است.
مجمع این شرکت روز ۲۹ اردیبهشت به ازای هر سهم مخابرات سود ۴۵ تومانی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ تقسیم کرد و از ۱۵ تیر ماه سود سهامداران حقیقی توزیع می شود و پس از آن به تدریج سود سایر سهامداران توزیع خواهد شد.
درحالی که طی سال های گذشته با گذشته چند روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادیه سالیانه صاحبان سهام، نماد معاملاتی این شرکت برای خرید و فروش بازگشایی می شد اما اکنون به رغم گذشت ۲۰ روز از برگزاری این مجمع هنوز نماد اخابر متوقف است.نظرات غیرفعال است.