کد خبر: 11336

نظام پایش شاخص‌های فناوری اطاعات و ارتباطات کشور تدوین می‌شود

سینا: سازمان فناوری اطلاعات ایران نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تدوین می‌کند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، تمامی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باتوجه به ابلاغ مصوب هیات وزیران درخصوص ارائه گزارش عملکرد طرح‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها در مقاطع ۳ ماهه از آنها خواسته است تا سریع‌تر گزارش‌های ارسالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارسال کنند.

براساس این مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باید برای تعیین شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گزارش‌های مربوط و خواسته شده را به این وزارتخانه ارسال کنند.نظرات غیرفعال است.