کد خبر: 10394

نظام حقوقی ICT در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد

سینا: پروژه تدوین پیشنهاد جهت بستر سازی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به سفارش کمیته تخصصی حقوق از مجموعه کمیته‌های کارگروه فاوا و به درخواست شرکت فناوری اطلاعات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف و اجرا شد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در این موسسه تدوین شد و بر اساس آن در مرحله بعد ۵ پیش نویس قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین گردید.

بنا بر این گزارش هدف از این پروژه شناسایی خلاهای قانونی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین مبنایی موجود برای حل مشکلات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات است.

این گزارش حاکی است، پروژه مذکور مستقیما تحت نظارت معاونت امور مجلس وزارت دادگستری بوده و بر اساس نظرات ارائه شده از سوی آن معاونت راهبری می‌شود.

گفتنی است نظام تدوین شده در این پروژه جنبه های مختلفی از حقوق فناوری اطلاعات از جمله حوزه های تجارت و قراردادهای الکترونیکی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی، ارتباطات و تنظیم مقررات، دسترسی به اطلاعات، مالکیت فکری در فضای سایبر، جرایم فضای سایبر و ضمانت اجراها و توسعه فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است که بر این اساس ۲۲۶ عنوان قانونی استخراج شده و نهایتا منجر به انتخاب ۱۰ موضوع برای تدوین پیش نویس لوایح گردیده، این ۱۰ موضوع نیز به وزارت دادگستری ارائه شده است تا بر اساس اولویت‌های آن وزارت، ۵ عنوان را نهایی کند و برای تدوین پیش‌نویس قانون انتخاب کند.  1. mar

    این ۲۲۶ عنوان قانونی رو از کجا می شه ازشون اطلاع پیدا کرد؟ و همینطور ۱۰ موضوع و ۵ عنوان نهایی؟