کد خبر: 14027
دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد:

نظام جامع اینترنت سالم تدوین می‌شود

سینا: دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نظام جامع اینترنت سالم در این شورا خبر داد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، محمد حسین انتظاری، در جمع خبرنگاران گفت: نظام جامع اینترنت سالم در کارگروهی فوق‌العاده تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی و تدوین است؛ یکی از ابعاد مختلف این نظام جامع، پالایش حوزه فضای مجازی است.
وی افزود: سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی تنها برعهده شورای عالی فضای مجازی است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به بحث اینترنت سالم، گفت: یک طرحی با نام نظام جامع اینترنت سالم در یک کارگروه فوق‌العاده تخصصی فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی و تدوین است.
به گفته وی، اینترنت سالم، امروز یکی از بحث‌های اساسی کشور است و طرح نظام جامع اینترنت سالم مجموعه‌ای از چندین نظام است که یکی از آنها نظام جامع پالایش حوزه فضای مجازی است.نظرات غیرفعال است.