کد خبر: 12028

نحوه دریافت ریز مکالمات مشترکین همراه اول اعلام شد

سینا: مشترکین تلفن های همراه دایمی همراه اول می‌توانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و ادارات مشترکین در سایراستان‌ها مراجعه کنند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، برای دریافت این خدمات، حضورمشترک تلفن همراه یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول الزامی است و باید علاوه بر تکمیل و امضای فرم درخواست، اصل و تصویر کارت ملی و اصل وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل قانونی نیز ارایه شود.

اشخاص دارای وکالتنامه‌های اعم از وکالت جامع، وکالت فروش، وکالت کاری،…. تنها در صورتی که صراحتا اخذ ریزمکالمات تلفن همراه با شماره تلفن در آن قید شده باشد، می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ریزمکالمات تلفن همراه اقدام کنند.

صرفا ریزمکالمات سه دوره آخر صورتحساب قابل ارائه به مشترکین است و درصورت نقل و انتقال، ارائه ریزمکالمات به مالک جدید صرفا از تاریخ تنظیم سند امکانپذیر است.

درصورتی که مالک قدیم تلفن همراه درخواست دریافت ریزمکالمات دوره مربوط به مالکیت خود را داشته باشد به علت درج هزینه ریزمکالمات در صورتحساب مالک جدید، حضور مالک جدید نیز الزامی است.

مشترکین درصورت اعتراض نسبت به مبلغ صورتحساب خود می‌توانند پس از دریافت ریزمکالمات، شکوائیه خود را به منظور بررسی به صورت مکتوب به واحد کنترل صورتحساب (میدان ونک خیابان ونک پ۴۰) ارائه کنند.

ریزمکالمات ورودی (شماره تماس گیرنده ) تنها از طریق مراجع قضایی قابل ارائه است و هزینه مکالمات رومینگ (باتوجه به قراردادمنعقده بااپراتورمربوطه ) برحسب دقیقه محاسبه می‌شود.

در صورت ارسال پیامک در خارج از کشور شماره (۰۰۹۸۹۱۱۰۰۵۰۰) به عنوان شماره مخاطب در ریزمکالمات مشترک درج می‌شود و درصورت استفاده از سرویس انتقال مکالمه (Divert ) شماره تلفن همراه مربوطه و هزینه مکالمه در ریزمکالمه انتقال‌دهنده درج می‌شود.نظرات غیرفعال است.