کد خبر: 10342

نحوه دریافت پیامکی صورتحساب پایان دوره و میان دوره همراه اول اعلام شد

سینا: نحوه دریافت صورتحساب پایان دوره و میان دوره مشترکین سیمکارت‌های دائمی همراه اول از طریق پیامک اعلام شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، با استفاده از این سرویس مشترکین می‌توانند از قبض دوره و کارکرد میان دوره تلفن همراه خود به تفکیک موارد کارکرد تلفن شهری، بین شهری، پیام کوتاه و سایر هزینه‌ها مطلع شوند.
مشترکان برای دریافت راهنمای سیستم میتوانند یک پیامک با متن h  یا H یا Help به شماره ۹۹۰۰۰۹ ارسال کنند و برای دریافت قبض پایان دوره یک رقم شماره دوره صورت حسابگیری*دو رقم شماره سال را به شماره ۹۹۰۰۰۹ با پیام کوتاه بفرستند.
همچنین برای دریافت مبلغ کارکرد میان دوره با ارسال پیامک با متن m به شماره ۹۹۰۰۰۹ و برای دریافت مبلغ کارکرد در محدوده زمانی مشخص با ارسال تاریخ پایان شش رقمی*تاریخ شروع شش رقمی به شماره ۹۹۰۰۰۹ از کارکرد خود مطلع شوند.
برای ارسال یک پیامک با متن D یا d به شماره ۹۹۰۰۰۹ می‌توان لیست دوره‌های صورت حسابگیری را دیافت کرد و برای دریافت خلاصه قبض آخرین دوره نیز یک پیامک با متن S یا s به شماره ۹۹۰۰۰۹ ارسال کرد.
همچنین برای ثبت‌نام جهت دریافت قبض پایان دوره پیش از چاپ و توزیع قبوض می‌توان یک پیامک با متن R به شماره ۹۹۰۰۰۹ ارسال کرد و با ارسال پیامک با متن RH به شماره ۹۹۰۰۰۹ نیز اطلاعات رومینگ را دریافت کرد.نظرات غیرفعال است.