کد خبر: 13594

نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمات بین‌الملل تصویب شد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمات بین‌الملل صادره از کشور را بررسی و مقررات آن را تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، باتوجه به تصریح در پروانه، در مکالمات بین‌الملل صادره مبالغ حق‌السهم، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق سازمان پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه و پرداخت شود.
در سایر خدمات، مبالغ حق‌السهم، خدمات USO و حق سازمان از کل درآمد ناخالص محاسبه و دریافت میشود.
همچنین در خدماتی که به صورت یک بسته شامل پایانه‌های مشترکین و خدمات ارتباطی ارایه می‌شود، مبلغ دریافتی بابت پایانه مشمول پرداخت مبالغ حق‌السهم، خدمات عمومی اجباری (US) و حق سازمان نمی‌شود.نظرات غیرفعال است.